Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo i świat przez Nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca. (J 1, 9-14).

 Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Przed nam kolejny Adwent i Boże Narodzenie. To piękny czas, kiedy możemy powiedzieć, że spełniło się to, co zapowiedział prorok Micheasz: A Ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy, z ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował w Izraelu …  (5, 1).

W dziejach świata wydarzyło się coś wielkiego i wyjątkowego. Bóg przemówił do człowieka w Bożym Narodzeniu. Zesłał swego Syna, bo miał cel. Jezus się narodził, aby nas ratować, zbawić.

Boże Narodzenie jest więc szansą, by dostrzec, doświadczyć, czym jest miłość Boga do człowieka. Ojciec w narodzeniu swego Syna mówi: Kocham cię, zależy mi na tobie, troszczę się o ciebie.

Czytając Słowa Prologu Ewangelii Janowej zapewne nie wszystko od razu pojmujemy. Wyczuwamy jednak, że dotykają one wielkiej tajemnicy samego Boga, który stał się człowiekiem. To Słowo pisane tutaj tak uroczyście z wielkiej litery, jest nieudolnym tłumaczeniem greckiego wyrazu logos  tj. ROZUM, SENS, OPATRZNOŚĆ. Można więc te słowa czytać też tak: Na początku był SENS i SENS był u Boga, i Bóg był SENSEM. I wszystko przez SENS się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

Świat, człowiek, wszelkie istnienie zaplanował Bóg. On staje się wszystkim we wszystkim. Ważne jest, byśmy odkrywali w naszej codzienności: SENS, MYŚL i HARMONIĘ, które przynosi i którą jest Bóg Emmanuel.

U progu kolejnej pamiątki Jego Przyjścia (Adwentu) życzę Wam:

by Chrystus panował w waszym życiu,

by wasze życie zawsze miało sens i cel,

           byśmy byli otwarci na Boże Słowo,

które stało się Ciałem,

byśmy Nim napełnieni, mogli ogłaszać wszystkim:

Narodził się nam Zbawiciel!

 

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Adwent i Boże Narodzenie 2019