Na świecie było Słowo i świat przez nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Jego imię (…) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca.

(J 1, 10-12. 14 Przekład Ekumeniczny)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Drodzy Czytelnicy Pielgrzyma Polskiego! 

Przed nami Adwent, Boże Narodzenie i nowy rok – 2022.

Gromadzimy się w tych dniach w naszych kościołach, aby dziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, za zbawienie i życie wieczne. Adwent, pełen powagi i skupienia, nastraja nasze serca, by na nowo próbować zrozumieć Boga. Narodzenie Pańskie to manifestacja Jego chwały i potęgi.

Chciałbym, abyśmy w tych dniach odkryli tę doniosłą prawdę, że świat można zmieniać, zaczynając od siebie i od swojego otoczenia, że może być pięknie, uroczyście, nie tylko przy jakiejś szczególnej okazji.

Pragnę, abyśmy odkrywali, że Boże Narodzenie zaczyna i kończy się w naszych sercach.

To czas obdarowywania się prezentami. Dzisiaj też musimy już o nich myśleć. Czy mamy  złoto, kadzidło i mirrę? Nie? To dobrze. Nie jesteśmy w stanie ofiarować tego Bogu. Możemy Mu dać naszą miłość, wiarę i uwielbienie, możemy Mu dać samych siebie.

Życzę Wam, Waszym rodzinom i bliskim, żeby przy wigilijnym stole nikogo nie zabrakło, aby była obfitość miłości i radości. Abyście przy wszystkich przeciwnościach, które często niesie codzienność, znajdowali pociechę i wsparcie w naszym łaskawym Panu, Jezusie Chrystusie!

Niech Bóg błogosławi Was, Wasze Zbory i cały Kościół.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Adwent i Boże Narodzenie