W piątek, 12 grudnia 2014 roku, w siedzibie władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, odbyło się  doroczne  spotkanie konsystorzy Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W spotkaniu udział wzięli także członkowie Komisji Trójstronnej tych Kościołów.

 Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jerzy Samiec (lut.) a  rozważaniem biblijnym  na temat adwentu usłużył  ks. Tomasz Pieczko (ref.).

W czasie wspólnego posiedzenia wymieniono się m.in. informacjami z życia  poszczególnych Kościołów. Omówiono również przygotowania do 500. Rocznicy Reformacji (2017 r.) .

Spotkanie Konsystorzy