Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Tadeusza

Mazowieckiego 

pierwszego premiera III RP, wielkiego Polaka, człowieka mądrego i dobrego, męża stanu, respektującego  w swojej polityce  równość wszystkich Kościołów i wyznań.

  Zapamiętamy Go nie tylko  jako działacza katolickiego, ale przede wszystkim, jako człowieka szlachetnego i głęboko wierzącego chrześcijanina, otwartego na dialog i pojednanie, rozumiejący idee nowoczesnego ekumenizmu.

 

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Ewangelia św. Mateusza  5,16 Biblia Warszawska 

 

Łącząc się w żałobie z Rodziną i Bliskimi składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

W imieniu wiernych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

 

Ks. sup. Andrzej Malicki

i Rada Kościoła

 

I do sług rzekł król swoich: Czy  nie wiecie, że hetman bardzo wielki,

 poległ dziś w Izraelu?

2 Księga Samuelowa 3,38 Biblia Gdańska

I do sług rzekł król swoich