W Powsinie koło Warszawy obradowała w dniach 25 – 28 września Komisja ds. Teologii i Służby Ordynowanych Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Jej uczestnikami byli delegowani przez Konferencję Centralną przedstawiciele różnych Konferencji Dorocznych w osobach: prof. Michael Nausner (A), prof.  Christof Voigt (D), ks. Zoltán Kovács (H), ks. Vladimir Todorow (Bl), ks. Daniel Sljanta (Srb), Jana Daněčková (Cz), ks. sup. dr Stefan  Zürcher (CH) oraz ks. dr Edward Puślecki (Pl). Całość prac koordynował ks. superintendent, który także wygłosił kazanie w czasie niedzielnego nabożeństwa w parafii Dobrego Pasterza w Warszawie.

         Komisja ta spotyka się przynajmniej raz w roku i zajmuje się kwestiami teologicznymi zleconymi jej przez Konferencję Centralną oraz jej Komitet Wykonawczy. Tym razem nie zlecono konkretnego zagadnienia do omówienia. Dlatego też zakres roboczy był zróżnicowany i odnosił się do najważniejszych zagadnień teologicznych jakimi żyją poszczególne Konferencje Doroczne lub osoby uczestniczące.

Omówiono:

  • kwestię trynitarnej formuły chrzcielnej w kontekście biblijnych zapisów o chrzcie w imię Jezusa (Serbia),
  • relację między teologią a edukacją (Węgry),
  • chrześcijańską tożsamość w kontekście napływu wyznawców islamu (Niemcy),
  •  relację między mitologią a misjologią (Czechy),
  • tożsamość chrześcijańską i metodystyczną w odniesieniu do aborcji (Bułgaria),
  •  soteriologię i jej współczesne zrozumienie (Szwajcaria),
  • migrację i związaną z nią teologią solidarności (Polska),
  • miejsce homoseksualizmu we współczesnej debacie teologicznej (Austria).

Prócz powyższych zagadnień wysłuchano relacji o kierunkach rozwoju teologicznej współpracy  w ramach Wspólnoty Leuenberskiej. Wysłuchano prezentacji pracy doktorskiej ks. sup. Stefana Zürchera pt. Modlitwa a zborowa praktyka. Teologia modlitwy z perspektywy wesleyańsko-metodystycznej jako fundament teologii zborowego działania.

Braterska atmosfera współpracy pozwalała na szczerą i głęboką refleksję teologiczną.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią 2016 roku w Czechach.

Edward Puślecki

-002-000

Od lewej stoją: ks. sup. dr Stefan  Zürcher (CH), Jana Daněčková (Cz), prof.  Christof Voigt (D), ks. Vladimir Todorow (Bl), ks. dr Edward Puślecki (Pl), ks. Zoltán Kovács (H), prof. Michael Nausner (A), ks. Daniel Sljanta (Srb)

-003-001

Ks. sup. dr Stefan  Zürcher (CH)

 

 

 

Komisja ds. Teologii