Komisja Historyczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP ogłasza konkurs na

Wspomnienia Metodystów

     Celem konkursu jest pozyskanie nowych źródeł historycznych dotyczących naszego Kościoła, którego setną rocznicę działalności będziemy obchodzić już niebawem. W ciągu stulecia wydarzyło się bardzo wiele. Są fakty, które pozostają tylko w pamięci członków KEM i jeśli nie zostaną zapisane, po prostu przepadną. A w tym, co przeżywały poszczególne zbory, rodziny, pojedynczy metodyści jest sporo chrześcijańskiego doświadczenia, które może okazać się przydatne w przyszłości.

      Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mają jakieś ciekawe wspomnienia związane w jakikolwiek sposób z Kościołem, aby zechcieli się nimi podzielić. Chodzi nam o krótsze lub dłuższe teksty na temat własnych losów w Kościele Metodystycznym bądź losów krewnych czy przyjaciół.

      Prace konkursowe, spisane osobiście lub przy pomocy kogoś innego, w postaci wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu, prosimy przesłać na adres:

ks. Krzysztof Wolnica

ul. Worcella 28

50-448 Wrocław

Skr. 2859

lub

kem.wroclaw@wp.pl

w terminie do 28 lutego 2017 r.

Przewidujemy dla autorów najciekawszych wspomnień nagrody – prawdopodobnie niestety dość skromne. Przede wszystkim jednak planujemy ich publikację.

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane w: „Pielgrzym Polski 2016/4 s. 23 (lipiec).

Komunikat