Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Włodzimierza Nasta, emerytowanego proboszcza luterańskiej parafii pw. Świętej Trójcy w Warszawie i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zapamiętamy Go nie tylko, jako duchownego i wykładowcę, ale przede wszystkim jako Człowieka szlachetnego, przyjaznego, głęboko wierzącego chrześcijanina, otwartego na dialog i pojednanie, rozumiejącego idee współczesnego ekumenizmu.

Jezus Chrystus , Pan Kościoła , daje nam obietnicę:

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

J 6,51.54

Ja żyję i wy żyć będziecie.

J 14,19

Łączymy się w modlitwie i żałobie

z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim

oraz Bliskimi Zmarłego

i składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

W imieniu bratniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Ks. bp Andrzej Malicki

 

Kondolencje