,,Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci .”  (Wisława Szymborska)

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem żegnamy zmarłą 30 sierpnia 2017 r.
Ś†P
BARBARĘ SKWARSKĄ
długoletniego pracownika księgowości Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i English Language College-Szkoły Języka Angielskiego Metodystów w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 12.

            Pani Barbara była wspaniałym człowiekiem, pełnym ciepła i zrozumienia dla ludzi. Bezgranicznie oddana Szkole łączyła rzetelną pracę z uśmiechem. Pozostawiła po sobie pustkę, którą bardzo trudno będzie nam wypełnić.

         Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną śp. Barbary Skwarskiej żegnamy ją słowami Psalmu:Tylko na Bogu polega dusza moja, od Niego jest zbawienie moje.Tylko On jest skałą moją i wybawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję (Psalm 62,2-3).

Dyrektor Szkoły – Ks. bp Andrzej Malicki
Rada Kościoła
i Pracownicy Szkoły Języka Angielskiego Metodystów

Nekrolog