Nakładem Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” ukazały się „Kazania na różne okazje” ks. Jana Wesleya, w tłumaczeniu  Krzysztofa Kuczmy.

Cena jednego egzemplarza – 30.00 zł.

      Książkę można zamówić w  Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”, ul. Mokotowska 12,  00 – 561 Warszawa,
E-mail: kancelaria@metodysci.pl
Konto bankowe: 95 1020 1156 0000 7202 0006 8924  ( PKO BP S.A. XV Oddział W-wa)

Nowa książka