Nakładem Wydawnitwa "Pielgrzym Polski" ukazały się " Zasady Socjalne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego"  .. Do nabycia w Wydawnictwie oraz w parafiach.

okładka  zasady

 

 

         Społeczne nauczanie Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, w skład którego wchodzi Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, wyrażone w historycznym dokumen­cie pt: „Social Principles”, sięga swymi korzeniami począt­ków działalności metodystów. Jan Wesley, tworząc pierwsze stowarzyszenie metody­stów, opracował „Zasady Ogólne” dla tych stowarzyszeń. Zawarł w nich podstawowe informacje o tym, jakimi powin­ni być członkowie metody stycznych stowarzyszeń. Najogól­niej rzecz ujmując chodziło o to, by unikali zła, czynili dobro oraz korzystali z ustanowionych przez Boga środków łaski. Co jest złem, a co dobrem, szczególnie jeśli chodzi o ciągle nowe zachowania społeczne oraz odkrycia naukowe, to kwe­stia podlegająca nieustannej dyskusji i nowym sformułowaniom…..

 

ks.dr Edward Puślecki

Z przedmowy do wydania polskiego

 

Nowa książka