Uroczystym nabożeństwem w kaplicy ewangelicko-metodystycznej w Warszawie zakończyła się 92. Konferencja Doroczna (synod)  Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. 

Konferencja dokonała wyboru nowych władz  Kościoła na 6-letnią kadencję oraz  zdecydowała o pozostaniu  w strukturach  europejskiego i światowego metodyzmu

       Zwierzchnikiem Kościoła został ks.Andrzej Malicki z Katowic, zastępcą :ks. Sławomir Rodaszyński. z Chodzieży. Ponadto do Rady weszli: : ks.Józef Bartos z Krakowa, ks.Waldemar Eggert z Ostródy oraz ks.Janusz Daszuta z Kielc.

           Wybrano również sekretarza Konferencji Dorocznej na nową kadencję, został nim ks. Zbigniew Kamiński z Warszawy, a zastępcą ks.Roman Markowski z Przemyśla.

               Konferencja dokonała nowego podziału Kościoła na 4 okręgi: zachodni (superintendent: ks. S. Rodaszyński);mazurski (superintendent: ks.W.Eggert); centralny (superintendent naczelny ks.A.Malicki); południowy  (superintendent ks.J.Bartos)

       Dotychczasowemu  Zwierzchnikowi, ks.bp. Edwardowi Puśleckiemu, który przez ostatnie 24 lata pełnił tę funkcję,  Konferencja nadała tytuł "Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP". 

           Szczegółową listę zamianowań na rok konferencyjny 2013/2014 można znaleźć tutaj

naczelny       

 Superintendent Naczelny –  ks.Andrzej Malicki

 DSC01511

                                  Nowa Rada Kościoła

Rada kościoła

Jubilaci

Jubilaci : ks.bp Edward Puślecki , ks.sup. Zbigniew Kamiński, ks.sup.Jan Ostryk

(40 lat służby w KEM)

 

prezentacja probatora

  Sekretarz Konferencji ks.Józef Bartos  przedstawia nowego probatora Adriana Myślińskiego   biskupowi P.Streifowi , zwierzchnikowi Konferencji Centralnej Europy  Środkowej i Południowej

 

2  Reichelt

Pożegnanie ks. Reichelta , odchodzącego na emeryturę po 47 latach służby w KEM

reichelt

 

Nowe władze Kościoła