W dniach 23 – 26 lutego 2019 r. obradowała w St. Louis (USA) Konferencja Generalna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, do którego należy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP. Polską Konferencję Doroczną reprezentowali: Zwierzchnik Kościoła ks. sup. Andrzej Malicki oraz delegat świecki dr Olgierd Benedyktowicz.
       Była to Sesja Specjalna zwołana na rok przed Sesją Zwyczajną. Hasłem Konferencji były słowa: „Odstąp od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps. 34, 15).
      864 delegatów z całego świata dyskutowało o kwestiach związanych z moralnością i obyczajowością. Zdecydowano o przyjęciu tzw. Tradycyjnego Planu (Traditional Plan), który potwierdził, że Zjednoczony Kościół Metodystyczny stoi na gruncie nauki wynikającej z Pisma Świętego. Wszelkie praktyki związane z homoseksualizmem nie są do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem.

Sesja Specjalna Konferencji Generalnej