Łączymy się w bólu i smutku z ks. sup. Waldemarem Eggertem,


jego małżonką Urszulą, dziećmi:Adrianem i Samantą  po nagłej śmierci ich syna i brata

                                          ś.p. Mateusza Eggerta
                                                        lat 25

      Zapewniamy Was o naszej pamięci. Otaczamy modlitwą i duchowym wsparciem.


                      Niech dobry Bóg ześle Wam pokój i pocieszenie.

        Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni Mt 5, 4

 

W imieniu duchownych i wiernych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP


ks. sup. Andrzej Malicki

 

Słowa współczucia