Zapraszamy  na spotkania Szkoły Metodystycznej Służby (SMS) dla osób świeckich, pragnących więcej zaangażować się w służbę Kościoła :

23 września  (sobota) w  Chodzieży, ul.  Zwycięstwa 1

30 września (sobota) w Katowicach, ul. Reymonta 4

7 października (sobota) w Łodzi , ul. OWiN 2a (przy Bałuckim Rynku)

 

             Osoby zainteresowane powinny zgłaszać chęć uczestnictwa swoim pastorom.

SMS