W niedzielę zakończyła się 95.  Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP , która obradowała  w dniach 23-26 czerwca 2016 r. w Ełku . .Przebiegała ona pod hasłem: "Ja i mój Kościół sluzymy Bogu ".

     Uczestniczyli w niej wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

Fotogaleria

logo KD

kościół-ewangelicko-metodystyczny-w-Ełkuokładka tytulowa

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA

EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP NA ROK

KONFERENCYJNY 2016/2017

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

ks. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny – ks.  Andrzej Malicki

Okręg Zachodni – ks. Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy – ks. Józef Bartos

Okręg Mazurski – ks. Waldemar Eggert

 

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

bp. Patrick Streiff, ks. Andrzej Malicki, ks. Sławomir Rodaszyński, ks. Józef Bartos, ks. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

Zastępca – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Członkowie – ks. sup. Józef Bartos

– ks. sup. Waldemar Eggert

– ks. Janusz Daszuta

 

OBSADA PARAFII

 

Prezbiterzy

 

1. Bartos Józef – Kraków, filiał Chrzanów,

2. Daszuta Janusz – Kielce

3. Dąbrowski Waldemar – Katowice

4. Eggert Waldemar – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Kraplewo, Lipowo

5. Kamiński Zbigniew – Warszawa

6. Kłusek Krzysztof – Gliwice, Bielsko – Biała, Bytom

7. Kopacz Krzysztof – Iława, Siemiany, Smykowo, Glaznoty

8. Lewicki Paweł – do pracy misyjnej w Okr. Południowym (ze wskazaniem Wisła)

9. Markowski Roman – Przemyśl

10. Markowski Wawrzyniec – Grudziądz, Elbląg

11. Niedźwiedziński Sebastian – Gdańsk, Słupsk

12. Olszański Janusz – Bydgoszcz, Inowrocław

13. Ostryk Jan – Poznań

14. Poganiacz Artur – Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno

15. Polak Jerzy – Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie

16. Puślecki Edward – do współpracy z ks. Zbigniewem Kamińskim (parafia Warszawa)

17. Rodaszyński Sławomir – Chodzież, Międzyrzecz

18. Wolnica Krzysztof – Wrocław, filiał Jawor

19. Zimoń Ryszard – Pabianice, Łódź

20. Zuber Dariusz – Ełk, Piętki

 

Diakoni

21. Myśliński Adrian II rok – Tarnów, do pomocy ks. sup. Józefa Bartosa

 

 

Probatorzy

22. Bator Jarosław (II rok) – pod opieką ks. sup. Andrzeja Malickiego ze wskazaniem na placówki misyjne w Lublinie i Puławach

23. Zuber Monika (II rok) – Stare Juchy pod opieką ks. sup. Waldemara Eggerta

24. Sebastian Bestrzyński ( I rok) – Koszalin pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

Kaznodzieje miejscowi

24. Fidurski Wojciech – do dyspozycji ks. sup. Waldemara Eggerta

25. Sypytkowski Tadeusz – Szczecin pod opieką ks. J.J. Ostryka

NOMINACJE SPECJALNE

Komitet Kobiet – Bożena Daszuta

Komitet Młodzieży – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania Chrześcijańskiego – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji – ks. Janusz Daszuta

Komitet ds. Społecznych – ks. Paweł Lewicki

Komisja Prawa Kościelnego – ks. A. Malicki, (skład  zostanie podany przez Radę Kościoła do końca września 2016)

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych – ks. Jan Ostryk

Redakcja Audycji Telewizyjnych – ks. Zbigniew Kamiński

Redakcja Witryny Internetowej – ks.Józef Bartos

Komisja Liturgiczna – ks.  Jan Ostryk

Komisja Teologiczna – ks. Edward Puślecki

Komisja Historyczna – ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badawczo-Sądowa – Przewodniczący: ks. K. Kopacz,

członkowie: ks. K. Wolnica, ks. R. Markowski

 

STAŁE AGENDY KEM

 

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego – ks. Józef Bartos

English Language College – ks. Andrzej Malicki

Pielgrzym Polski” – Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw – ks.Zbigniew Kamiński

 

 

26.06.2016 r.

Synod Kościoła