XCIV  Konferencja Doroczna (synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP obradować będzie w dniach 26-28 czerwca 2015 r. w Ostródzie . .Konferencja przebiegać będzie pod hasłem:   Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Uczestniczą w niej wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

    W sobotę o godz. 17.00 odbędzie się jubileuszowa sesja związana z 70-leciem obecności Koscioła Ewangelicko-Metodystycznego na Mazurach.

        Konferencja zakończy się uroczystym nabozeństwem komunijnym w niedzielę o godz. 10.00.

 

ostróda

  

 

Synod