Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu”. Ap. 1, 17-18. Przekład Ekumeniczny

 

Te słowa skierował Zmartwychwstały Pan Jezus do Jana, umiłowanego ucznia, który został uwięziony na wyspie Patmos. W nich zawiera się moc i nadzieja dla każdego. Pan Bóg okazał ogrom swej miłości do człowieka w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, którego posłał na ziemię, aby stał się człowiekiem, jak każdy z nas. Przez to mógł wziąć na siebie grzechy wszystkich i stać się Barankiem Paschalnym ofiarowanym za nas. Ofiara została przyjęta i dzięki niej darowane nam zostało życie wieczne. Dowodem realności zmartwychwstania stał się Dzień Trzeci, dzień zwycięstwa życia nad śmiercią. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stało się rękojmią naszego zmartwychwstania i życia wiecznego. Modlę się, by tej pewności nigdy nie zabrakło w naszych sercach. By w tych trudnych i ciągle niepewnych czasach pewność wieczności stała się naszą ostoją.

 

Chrystus umarł i zmartwychwstał po to,

abyśmy nie wierzyli w śmierć, lecz w życie,

abyśmy pamiętali, że w śmiertelnym życiu

nieśmiertelna jest tylko miłość,

i że tylko ona będzie decydować o zbawieniu.

Oby nasze życie nie było niczym innym,

jak tylko budowaniem miłości.

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie z sobą życie, odrodzenie i nowy początek, napełni nasze serca pokojem i wiarą. Niech daje siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech Pierwszy będzie Waszym Ostatnim i niechaj lęk zamieni się w radość i nadzieję.

 

Radosnego świętowania z Chrystusem.

 

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki

Wielkanoc 2016