W czwartek  (25 grudnia) odszedł do Wieczności  ks. Eliasz Babieczko, emerytowany duchowny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

  Ks. Babieczko urodził się 6 sierpnia 1928 roku. Ordynowany został na diakona 29 czerwca  1950 roku, a na prezbitera 15 września 1957 r.  

        Do 2008 roku  był duszpasterzem parafii ewangelicko -metodystycznych w Olsztynku. Ostatnie lata przebywał w Niemczech. 

   Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 na cmentarzu w   GroBhamstdorf  k /  Hamburga, poprowadzi  go ks. Karsten W. Mohr pastor

parafii ewangelicko-metodystycznej w Hamburgu.

 

        "Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na niebie, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne(Dn 12,3)

Zmarł ks. Babieczko