W  niedzielę  (24 września) 2017 r.  odszedł  do Wieczności w 94. roku ziemskiego pielgrzymowania ks. sup. Adam Kuczma , emerytowany  zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  (1983-1989), prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1986-1990), wieloletni dyrektor Szkoły Języka Angielskiego  ( English Language College) w Warszawie .

       Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek (2 października) o godz. 10.00 w kościele ewangelicko-reformowanym (Al. Solidarności 76A) , a następnie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

     „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na niebie, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn 12,3)

 

Zmarł ks. sup. A. Kuczma