W poniedziałek  ( 3 marca ) odeszła do Wieczności .Aurelia Markowska, żona pastora ewangelicko-metodystycznego w Gdańsku.

Pogrzeb odbędzie się 14 marca (piątek) o godz. 13.00 w kaplicy  Cmentarza Centralnego Srebrzysko w Gdańsku,ul. Srebrniki 2.

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

J 6,51.54

Zmarła pastorowa