Adwent i Boże Narodzenie

Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i urodzi syna, i nada mu imię Immanuel.” Izajasz 7, 14.

Przeżywając kolejną pamiątkę narodzin Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa przypominamy sobie tą najpiękniejszą obietnicę, którą przez swego anioła Bóg kieruje do Miriam, a przez nią do całej ludzkości. Jego imię to Immanuel – Bóg z nami.

Bez względu na okoliczności, bez względu na zmieniającą się rzeczywistość – Bóg z nami. Czy się smucimy, płaczemy, czy radujemy – Bóg z nami. On pragnie dobra swych dzieci. Adwent i Boże Narodzenie to czas radosnego oczekiwania i radowania się tym co dobre, piękne bo – Bóg z nami.

Kiedy świat głosi śmierć Boga – Bóg się rodzi.

Kiedy świat ogarnia zwątpienie – On przynosi nadzieję.

Kiedy człowiek odchodzi od Boga – Bóg staje się człowiekiem.

Kiedy świat pyta i szuka – On daje ostateczną odpowiedź.

Drodzy potomkowie Króla Królów i Pana Panów,

życzę Wam, aby przy wigilijnym stole nikogo nie zabrakło, aby była obfitość … miłości i radości. Abyście przy wszystkich przeciwnościach, które niesie codzienność, żyli świadomością, że Bóg jest z nami!

Błogosławionego Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Życzenia