Pragnę, aby ten rok był dobry dla nas i dla naszego Kościoła. Przed nami wiele wyzwań, zadań, które nie będą łatwe. Chciałbym, byśmy byli Kościołem, który wiernie stoi na gruncie nauczania biblijnego . Abyśmy byli silni siłą zborów i mocą Ducha Świętego, aby jak najwięcej osób nawracało się do Boga podczas naszych nabożeństw czy innych spotkań o charakterze ewangelizacyjnym. Abyśmy byli czytelnymi świadkami Chrystusa w tym świecie. Modlę się również o powołania do służby pastorskiej. Potrzebujemy młodych, nawróconych, których Bóg powoła do pracy w Bożej Winnicy.

Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro z Bogiem, wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, zdrowia, spokoju

i pomyślności w całym Nowym 2017 Roku

życzy

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki

Życzenia na 2017 r.