W dniach 12-15 marca br. w Warszawie obraduje Egzekutywa Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Przewodniczy jej ks.bp Patrick Streiff., zwierzchnik Konferencji. Fotorelacja

   

Egzekutywa Konferencji