W związku z epidemią COVID – 19 władze państwowe zdecydowały, że w uroczystościach religijnych nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich wiernych gromadzących się w naszych kościołach, kaplicach i domach, proszę o zastosowanie się do tych decyzji. Jednocześnie zachęcam do organizowania, tam gdzie są takie możliwości przekazów internetowych.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Komunikat