W dniach 22-25 czerwca obradować będzie w Katowicach 96. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegać ona będzie pod hasłem: „Ja jestem – nie bójcie się!”.

    Konferencję rozpocznie uroczyste nabożeństwo komunijne w czwartek (22.06) o godz. 19.00 w ewangelicko-metodystycznej kaplicy przy ul. Reymonta 4. Zakończy natomiast nabożeństwo ordynacyjne w niedzielę o godz. 10.00

    W Konferencji dorocznej uczestniczą wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Doroczna