Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 12,

ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy ok. 265 KW, instalacji centralnego ogrzewania (piony i poziomy ) wraz z grzejnikami, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniami w poszczególnych lokalach(łazienki, kuchnie, wc),

w kamienicy położnej w Łodzi przy ul. Narutowicza 40

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie powyższego zadania zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonaniu powyższych instalacji.

Prosimy o składanie ofert do dnia 30.09.2017 roku.

Pożądany termin wykonania zamówienia do 28.12.2017 roku.

Projekty ww. instalacji oraz wzór umowy do wglądu w siedzibie zarządcy REMS Kuryłowicz Povodör Spółka Jawna  w Łodzi. ul. Dąbrowskiego 17/21 od po.-pt. w godz. 800-1600.

Szczegółowych informacje w sprawie planowanej inwestycji udzielane są przez zarządcę
tel. 42 663-50-30, 600-021-539 lub e-mailowo pod adresem: emirowska@rem-s.pl

Konkurs