Dopóki syn żył (…) płakałem gdyż myślałem sobie: Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i syn będzie żył? Czy mogę Go jeszcze przywrócić do życia? To ja pójdę za Nim, a nie On powróci do mnie (wg 2 Samuela 12,22-23).

            Z głębokim bólem zawiadamiamy, że 15 maja 2017 roku przeżywszy 32 lata zasnął snem śmierci nasz ukochany Syn, Brat, Wnuk i Wujek

ŚP. SEBASTIAN ZBIGNIEW KAMIŃSKI

       Rzekłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak w noc. Cóż mam mówić, skoro On to rzekł do mnie i On sam to uczynił? (Izajasza 38, 10.12b.15).

Uroczystości pogrzebowe odbędą w piątek, 19 maja 2017 roku o godz. 12.30 w kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58, po czym urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu.

Pastorostwo Joanna i Zbigniew Kamińscy z Rodziną.

Zamiast kwiatów na grób prosimy o dobrowolny datek na działalność ewangelizacyjną.
Wpłaty można kierować na konto bankowe Kościoła
Nr 03 1020 1156 0000 7302 0006 8882
z dopiskiem Komitet Ewangelizacji lub bezpośrednio do skarbonki, która w dniu pogrzebu będzie stała w wejściu do kaplicy.

Nekrolog