W piątek (28 kwietnia) odeszła do Wieczności w 87 roku życia s. Urszula Rindejko, wdowa po wieloletnim duszpasterzu parafii KEM w Gdańsku, Stanisławie Rindejko .

Pogrzeb odbędzie się w czwartek (4 maja) o godz. 11.30 na cmentarzu przy ul. Lostowickiej (nowa kaplica)

Teraz puszczasz służebnicę swoją, Panie, w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje

por. Łk 2,29-30

Zmarła pastorowa