18 września br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej. Wybrano m.in. nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został  ks. Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Więcej..

Ks. Malicki prezesem PRE