Umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie!

Media szeroko informują o decyzji brytyjskich metodystów ws. błogosławieństwa (udzielania ślubów) parom jednopłciowym.

W komunikacie zawarta jest uwaga dotycząca tzw. klauzuli sumienia, która daje możliwość duchownemu odmówienia udziału w tej uroczystości.

Nie zmienia to jednak faktu, że jako zwierzchnik Kościoła w Polsce, odczuwam smutek i zażenowanie z powodu zaistniałej sytuacji w ojczyźnie Wesleya.

W naszych polskich parafiach nie dyskryminowaliśmy i nie będziemy nikogo dyskryminować ze względu na orientację seksualną.Jesteśmy otwarci na każdego, bo wszyscy potrzebują Chrystusa.

Każdy z nas zna przesłanie biblijne, także w sprawach ludzkiej seksualności. Tego się trzymajmy.

Oświadczam, że w Kościele Ewangelicko – Metodystycznym w RP, który kieruje się własnym Prawem Wewnętrznym nie było i nie ma możliwości błogosławieństwa związków jednopłciowych.

Nie byliśmy i nie jesteśmy częścią kościoła brytyjskiego.

Kościół praktykuje uroczystą ceremonię zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są stanu wolnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami państwowymi. (Prawo Wewnętrzne KEM art. 78 pkt. 1).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18, również jasno definiuje, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.

Publikuje to oświadczenie w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, które pojawiły się po decyzji Kościoła Metodystycznego w Wielkiej Brytanii.

Niech Bóg Wam błogosławi.

Ks. sup. Andrzej Malicki

Oświadczenie Zwierzchnika