W piątek  (18 maja ) odszedł do Wieczności w 86.  roku ziemskiego pielgrzymowania śp. Eugeniusz  Malicki, ojciec  zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. sup. A. Malickiego.

         Pogrzeb odbędzie się   w poniedziałek 28 maja o godz. 12.00    na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Lotników.

         Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił;

jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki.

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6, 51.54)

Nekrolog