Pragnę wyrazić swoje podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moich bliskich po odejściu do Wieczności mojego ziemskiego ojca ś.p. Eugeniusza Malickiego.

           Dziękuję za Waszą obecność zarówno podczas pożegnania przed spopieleniem w Częstochowie, jak i na pogrzebie w Bydgoszczy.

          Za wszystkie słowa wsparcia i za Waszą modlitwę, serdeczne Bóg zapłać.

          ks. sup. Andrzej Malicki z rodziną

Podziękowanie