Informujemy, że fundusze na pokrycie wydatków związanych z leczeniem pastora Janusza Daszuty zostały już zgromadzone. Będą one do dyspozycji Rady Parafialnej KEM w Kielcach i wydatkowane zgodnie z potrzebami.

          Ks. Janusz Daszuta z rodziną gorąco dziękują za duchowe i finansowe wsparcie w tych trudnych chwilach

     . Będziemy na bieżąco informować o postępach w leczeniu, które rozpocznie się 15 stycznia w Gliwicach.

Prosimy o modlitwę w tej intencji!

Serdecznie Wam dziękujemy !

 

Podziękowanie