W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław.

Proszę  o wsparcie modlitewne dla ks. Janusza i jego najbliższych w przekonaniu, że Bóg Ojciec pozwoli mu cieszyć się życiem i dalej głosić Ewangelię.

 Procedury związane z przeszczepem i dalsze wielomiesięczne leczenie są bardzo kosztowne i przekraczają możliwości finansowe jego rodziny. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar, które pomogą sfinansować koszty leczenia po przeszczepie.

Ofiary można składać na konto:  37 1050 1416 1000 0090 8000 7538

Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Kielcach

Małopolska 6

25-001 Kielce

z dopiskiem “darowizna na leczenie pastora”

 

Wdzięczny za okazaną pomoc.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM

Prośba o pomoc