W związku z atakami terrorystycznymi w Paryżu, Zwierzchnik Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego, ks. bp Patrick Streiff skierował słowo do Kościołów metodystycznych. Pisze w nim m.in. „Podczas konferencji w Stanach Zjednoczonych dotyczącej partnerstwa między kościołami z USA i południowej Europy, doszła do mnie informacja o atakach terrorystycznych w Paryżu. Przerwaliśmy nasze obrady, aby modlić się za rodziny ofiar, rannych i trudną sytuację sił bezpieczeństwa.

   Wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od ich przekonań religijnych, jesteśmy przerażeni nieludzką przemocą, która ma upodobanie w śmierci innych.

   Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Chrystusa. Nasze życie powinno być świadectwem, że On jest „księciem pokoju”. Więcej…

 

 

Paryż

Słowo biskupa