Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w  Warszawie oraz Konrad Adenauer Stiftung zapraszają na ekumeniczne sympozjum naukowe

„Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie. Pryncypia eklezjologiczne w świetle  Nowego Testamentu”.

Data sympozjum: 13 maja (wtorek)

Miejsce sympozjum: Sala Synodalna im. bp. A. Wantuły, ul. Miodowa 21, Warszawa

Program konferencji

Sympozjum naukowe