Senator-sprawozdawca Leszek Piechota ( metodysta z Katowic)  na 34 posiedzeniu Senatu RP w dniu 02.02.2017 r. przedstawił projekt uchwały upamiętniającej 500-lecie Reformacji  w Polsce, ruchu, który współkształtował oblicze religijne, kulturowe i gospodarcze Europy Zachodniej w tym Polski. Po uwzględnieniu poprawek uchwała została przyjęta w całości. Więcej…

Uchwała Senatu