W dniach 8-12 marca 2017 r. w Zurychu (Szwajcaria) obradowała Konferencja Centralna Europy Środkowej i Południowej. Wzięło w niej udział 110 osób z 20 krajów. Polskę reprezentowało 6 osób : 3 duchownych i 3 świeckich. Konferencja obradowała pod hasłem : „Jezus jest Panem”.

         Na zakończenie Konferencji Centralnej, ks sup. Andrzej Malicki uczestniczył w nabożeństwie w zborze ewangelicko-metodystycznym w Kloten. Zwierzchnik Kościoła miał okazję przekazać pozdrowienia w imieniu polskich metodystów. Na nabożeństwie kazanie wygłosiła biskup UMC Płn. Karoliny, Hope Morgan Ward.

Konferencja Centralna