Czy nie wiecie, że hetman bardzo wielki, poległ dziś w Izraelu ? (2  Sm 3,38 Biblia Gdańska)

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jeremiasza ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, byłego przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej i długoletniego rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zapamiętamy Go nie tylko, jako prawosławnego hierarchę i profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ale przede wszystkim jako Człowieka szlachetnego, głęboko wierzącego chrześcijanina, otwartego na dialog i pojednanie, rozumiejący idee nowoczesnego ekumenizmu.

 

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,

który jest w niebie.

(Ewangelia św. Mateusza 5,16 Biblia Warszawska)

Łączymy się w modlitwie i żałobie

z   całą Polską Cerkwią Prawosławną

oraz  Bliskimi Zmarłego

i składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

W imieniu   wiernych

Kościoła  Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce

Ks. bp Andrzej Malicki i Rada Kościoła

Zmarł abp Jeremiasz