W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. odeszła do Wieczności po ciężkiej chorobie 

ś. p. pastorowa Renata Ostryk.

       Pogrzeb odbył się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną; mężem ks. Janem J. Ostrykiem: dziećmi z rodzinami; Andrzejem, Alicją, Aleksandrą, Barbarą i Zuzanną oraz z bratem Januszem z rodziną.

Wierzymy, że nasza Siostra przeszła już ze śmierci do życia. Nam pozostaje jedynie smutek i łzy. Pełni jednak wiary i nadziei płynących ze Słowa Bożego żegnamy Siostrę Renatę słowami;

Jam jest zmartwychwstanie i żywot, mówi nasz Pan, Jezus Chrystus, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki … wg Jana 11, 25-26.

 

W imieniu duchownych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i własnym

ks. sup. Andrzej Malicki

Zmarła pastorowa