W minionym czasie towarzyszyła nam niepewność i lęk. Niepewność jest wyznacznikiem ludzkiego losu, a nadzieja kontrapunktem. Nadzieja i wiara w lepsze jutro scala nas jako Kościół. Pandemia całkowicie zmieniła nasze życie. Wiele naszych planów musiało zostać zweryfikowanych. Bóg uczył nas pokory. Tym bardziej z nadzieją wkraczamy w ten rok. Wkraczamy ze świadomością, że należymy do Boga.

         Psalmista powiada: Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi! Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. (…) Gdy oglądam Twoje niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że masz go w opiece? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś u stóp jego  (Ps. 8, 1 i 3-6).

           Tym wszystkim każdego dnia jesteśmy przez Boga obdarowywani. Uczmy się  dostrzegać Jego codzienne błogosławieństwa. Niech towarzyszy nam doświadczenie, że nie jesteśmy sami. Żyjmy świadomością, że Bóg chce naszego dobra. Wielu chciało przecież zostać Bogiem, ale tylko jeden Bóg chciał zostać człowiekiem.

          Miejcie odwagę przeciwstawiać się złu, wprowadzajcie wszędzie pokój i miłość w atmosferze zrozumienia i zgody, aby świat wokół Was stawał się choć odrobinę lepszy. Niech nic nie zniszczy Waszej wrażliwości na dobro, prawdę, piękno i miłość.

      Życzę  Siostrom i Braciom, pastorom i ich rodzinom, naszym zborom i całemu Kościołowi, aby przy wszystkich przeciwnościach, które przyniesie codzienność w 2021 r. umieć się zatrzymać  i niech temu zatrzymaniu towarzyszą słowa;

      „Nie bójcie się – Ja jestem”.

 

Ks.  Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM w RP

 

 

Życzenia