Życzenia

       W minionym czasie towarzyszyła nam niepewność i lęk. Niepewność jest wyznacznikiem ludzkiego losu, a nadzieja kontrapunktem. Nadzieja i wiara w lepsze jutro scala nas jako Kościół. Pandemia całkowicie zmieniła nasze życie. Wiele naszych planów musiało zostać zweryfikowanych. Bóg uczył nas pokory. Tym bardziej z nadzieją wkraczamy w ten rok. Wkraczamy ze świadomością, że należymy do Boga.

         Psalmista powiada: Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi! Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. (…) Gdy oglądam Twoje niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że masz go w opiece? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś u stóp jego  (Ps. 8, 1 i 3-6).

           Tym wszystkim każdego dnia jesteśmy przez Boga obdarowywani. Uczmy się  dostrzegać Jego codzienne błogosławieństwa. Niech towarzyszy nam doświadczenie, że nie jesteśmy sami. Żyjmy świadomością, że Bóg chce naszego dobra. Wielu chciało przecież zostać Bogiem, ale tylko jeden Bóg chciał zostać człowiekiem.

          Miejcie odwagę przeciwstawiać się złu, wprowadzajcie wszędzie pokój i miłość w atmosferze zrozumienia i zgody, aby świat wokół Was stawał się choć odrobinę lepszy. Niech nic nie zniszczy Waszej wrażliwości na dobro, prawdę, piękno i miłość.

      Życzę  Siostrom i Braciom, pastorom i ich rodzinom, naszym zborom i całemu Kościołowi, aby przy wszystkich przeciwnościach, które przyniesie codzienność w 2021 r. umieć się zatrzymać  i niech temu zatrzymaniu towarzyszą słowa;

      „Nie bójcie się – Ja jestem”.

 

Ks.  Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM w RP

 

 

Radio 2021

Audycje Radiowe KEM w 2021 r.

Nabożeństwa: Polskie Radio, Program 2 –  niedziela, godz.8.00

1 stycznia (Warszawa), 21 lutego (Ostróda),  23 maja (Bydgoszcz), 4 lipca (Warszawa), 

3 października (Koszalin), 21 listopada (Kraplewo)

 

Program z cyklu: „5 minut nad Biblią”

Sobota, godz.7.40, II Program Polskiego Radia

23 stycznia; 13 marca, 1 maja, 19 czerwca, 7 sierpnia; 25 września,13 listopada

 

Program 10- minutowy z cyklu: „Kościoły w Polsce i na świecie”

Sobota, godz.19.15, Polskie Radio Program I

13 lutego; 22  maja; 17 lipca; 11 września; 6 listopada; 25 grudnia

List do Kościoła

         Lud, który chodzi w ciemnościach, zobaczył wielką światłość, mieszkańcom mrocznej krainy śmierci rozbłysła światłość (…) ponieważ narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany a na Jego barkach spoczęło panowanie. Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju  (Iz 9, 1, 5. BE).

 

    Kolejny Adwent i Boże Narodzenie. Ile jeszcze przed nami, to wie jedynie Bóg, bo w Jego rękach jest nasze dzisiaj i nasze jutro. Pisząc te słowa u progu tych wielkich wydarzeń, których pamiątkę wkrótce będziemy obchodzić, pragnę podzielić się z Wami refleksją nad tym co za nami, a także zastanowić się nad tym jakim Kościołem jesteśmy, a jakim chcielibyśmy być?

Czy kolejny mijający rok jeszcze bardziej zbliżył nas do obrazu Kościoła, jaki chce wiedzieć Jezus?

    To był bardzo trudny rok, w którym, jak powiedział jeden z naszych pastorów; koronawirus toczył walkę z koroną stworzenia, o koronę życia. Pandemia jeszcze nie minęła, ma się dobrze i cały czas modlimy się o Boże zmiłowanie. Między innymi dlatego ten rok był wyjątkowy dla świata, dla globalnej gospodarki, także dla Kościoła. Zamknięte kaplice i kościoły, przekazy internetowe, małe domowe społeczności, osobista modlitwa, indywidualna refleksja nad Słowem Bożym, a także izolacja połączona z kwarantanną. Świat się zatrzymał. To czas, by pomyśleć o tym, co naprawdę ważne, co naprawdę się liczy. To czas, by się zatrzymać i w ciszy wsłuchać się w Boży głos do mnie i do Kościoła.

   Nasze społeczności w miarę łagodnie przeszły turbulencje związane z odwoływanymi nabożeństwami, brakiem jakichkolwiek innych aktywności spowodowanych tzw. koniecznością zachowywania dystansu społecznego. Tej jesieni odwiedziłem kilka zborów i widzę, że frekwencja na nabożeństwach jest coraz lepsza. Spragnieni społeczności gromadzimy się coraz liczniej, oczywiście zachowując wszelkie przewidziane zasady dystansu społecznego. To dobrze, bo Kościół nie może istnieć jedynie w przestrzeni wirtualnej.

    Cieszy fakt, że w mijającym roku placówka misyjna w Puławach usamodzielniła się i została powołana nowa parafia. Duża w tym zasługa pastora ks. Jarosława Batora, którego dzielnie wspiera małżonka, probatorka Katarzyna Bator. Modlimy się o naszych współwyznawców w Puławach, by Bóg błogosławił misje i ewangelizację w tym mieście.

  Wyższe Seminarium Teologiczne rozpoczęło trzeci rok nauczania. Kolejna grupa słuchaczy przygotowuje się do służby w Kościele. Student WST i ChAT Daniel Kułakowski rozpoczął służbę pastora probatora w zborze grudziądzkim. Pastorem zboru warszawskiego został dotychczasowy duszpasterz parafii kieleckiej ks. Wojciech Ostrowski. Po odejściu do Domu Ojca ks. Romana Markowskiego, obowiązki pastora w Przemyślu z powodzeniem pełni brat Henryk Olszański. Zbór w Tarnowie ma nową piękną kaplicę, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu finansowym tamtejszej społeczności i pastora ks. Adriana Myślińskiego. Cieszą wszelkie inicjatywy i działania, które sprawiają, że zbory nie tylko istnieją, ale rozwijają się zarówno liczebnie, jak i duchowo.

  Niestety z powodu niegasnącej pandemii byliśmy, jako kierownictwo Kościoła, zmuszeni do przeniesienia Konferencję Doroczną. Jak Bóg pozwoli w czerwcu przyszłego roku będziemy świętować stulecie naszej wspólnoty eklezjalnej w Polsce. Chcemy wykorzystać jubileusz, by na nowo zdefiniować i wyznaczyć cele i zadania, które Bóg stawia przed nami. Z ogromną radością powitaliśmy ukazanie się nowego Kancjonału. Po pięćdziesięciu latach od wydania poprzedniego, witamy to nowe dzieło, przygotowane przez Komisje Liturgiczną pod przewodnictwem ks. Jana J. Ostryka. Śpiewnik oficjalnie wszedł do użytku w pierwszą niedzielę nowego roku kościelnego.

  Jakim Kościołem chcielibyśmy być? – trzeba jasno powiedzieć, że byliśmy, jesteśmy i chcemy być Kościołem otwartych umysłów, serc i drzwi. By każdy przychodzący do nas mógł znaleźć; ciepło, miłość, a przede wszystkim Chrystusa, który żyje i jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki.

   Życzę wszystkim pastorom, rodzinom pastorskim, członkom i sympatykom Kościoła, by ogień Ducha Świętego rozpalał nasze serca i abyśmy pełni pasji i miłości służyli tym, których Bóg stawia na drodze naszego życia.

   Na Adwent, Boże Narodzenie i Nowy Rok życzę wszystkim współwyznawcom pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zdrowia, radości z narodzenia Pana i błogosławionego 2021 roku.

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki

Nowy kancjonał

      Nakładem Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” ukazał się  “Kancjonał Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego” (w oprawie granatowej i bordowej). 

Cena detaliczna – 50.00 zł; hurtowa 40 zł (od 20 egz.)

     Zamówienia można składać w  Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”, ul. Mokotowska 12,  00 – 561 Warszawa

 tel. 22 628 53 28; E-mail: kancelaria@metodysci.pl

Konto bankowe: 95 1020 1156 0000 7202 0006 8924  ( PKO BP S.A. XV Oddział W-wa)